Tema Geliştirme

Gazetecileri ne ilgilendirir? Hangi temaları kullanabiliriz? Bunları medyaya nasıl taşırız? Hedef medyada, yalnızca ekonomik ve politik konuları tartışmayı bilen kişilere ulaşmak, temanın gelişmesini başarıya ulaştırır. Medyayı sizin için izliyor, geçmiş haberleri analiz ediyor ve karşılaştırmalı analizler yapıyoruz. Müşterilerimizle işbirliği halinde kapsamlı, belirli bir takvim içerisinde ve çok yönlü tema paketi oluşturuyoruz. Stratejik bir genel planlama çerçevesinde bu temaları müşterilerimiz için yıl boyunca başarıyla hedef medya ve hedef gruplara ulaştırıyoruz.