Yayınlar

Yayınlar şirket iletişiminin çekirdek alanlarına girer Burada iletişim konsepti içerik ve görsel olarak canlanır. Diğer hiçbir alanda şirketin kamuya yansıyan görünümünde bu denli kesin çalışılıp bu denli sade hayata geçirilemez. Burada Corporate Identity (Kurumsal kimlik) ve Corporate Design (kurumsal tasarım) içeriklerin inandırıcı aktarımı ile birleşir.

Ancak burada bir sınırlama mevcuttur: Kim müşteri dergileri sahasına girerse ve dışarıya inandırıcılık ve dürüstlük yansıtmak isterse tüm dergi ve gazetelerin oyun kurallarına uymak zorundadır. Çünkü artık rekabete girmiş ve okuyucuların dikkatini üzerine çekmiştir. Ve okuyucu okuyacağı malzemeyi tedarikçi sadakatine göre değil, bilgi içeriği, inandırıcılık ve çekiciliğe göre seçer. Burada gazetecilik yetkinliği ve yaratıcı tasarım gereklidir.