Danışmanlık ve Konsept oluşturma

Yalnızca amaçlarını tam olarak belirleyenler kalitatif ve kantitatif bilanço çıkarabilir. İşte bu yüzden başarılı iletişimin temeli, “Dengeli bir Strateji”dir. Amacın imaj oluşturma, iletişimi değiştirme veya pazarlama ve satış desteği olup olmamasından bağımsız olarak ikincil bir rol oynamaktadır.

İşbirliğinin başlangıcında kapsamlı bir görüşme (ancak tek görüşme değil) yapmaya büyük özen gösteriyoruz. Ancak iletişim veya ticaret hedefleri, hedef gruplar ve bunlardan bağımsız diğer gereksinimleri bildiğimiz takdirde, iletişimin, verimli, sürdürülebilir ve maliyet bilinçli olarak planlanması mümkün olabilir.