Odak noktası Türkiye

Türkiye kökenli yurttaşlarımız 60'lı yıllardan bu yana Almanya'nın ekonomik gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu durum, Almanya ve Türkiye arasındaki geçmişten beri mevcut olan tarihi iyi bağları daha da pekiştirdi. Her iki ülke bugün ailevi bağlar, dernekler, inisiyatifler ve şirketler vasıtasıyla her boyutta birbiriyle sıkı bir şekilde bağlıdır.

DIE PR-BERATER Türkiye odaklı iletişim sorularında danışmanlık ve destek sunan uzmanlardır. Kültürlerarası iletişim ve dil yetkinliğimiz ile size burada daima iyi bir danışmanlık hizmeti sunulacaktır.