Knapsack Kimya Parki

Danışmanlık ve Konsept oluşturma

Uluslararası şirketlere yönelik tesis olarak konumlandırma

Görev:

  • Knapsack Kimya Parkı’nın tesis pazarlama ve stratejik yeniden konumlandırmasının daha da geliştirilmesi

Almanya Hürth’te bulunan bu kimya parkında birçok gündelik ürünün ham maddesi toplam 180 hektarlık bir alanda üretilmektedir.

DIE PR-BERATER müşteriyle birlikte tesisin güçlendirmesi için çalıştı.

 

Gerçekleştirme:

Odak noktası olarak, kimya parkının uluslararası şirketler için Almanya ve yurt dışından yeni yatırımcıları çekme amaçlı bir tesis olarak stratejik yeniden yapılandırılması belirlendi. İlk adımda, ajansımız, Knapsack Kimya Parkı’nı, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti kimya bölgesinin rekabetçi ortamında net bir biçimde tanımlayan yeni bir marka profili geliştirdi.

Birlikte geliştirilen bu konumlandırma, kurumsal tasarımın revizyonu, stratejik yazılı ve görsel ve medya çalışmaları, konu belirleme ve yeni web sitesinin tasarımı ve programlanması dahil olmak üzere diğer uygulamaları da birlikte getirdi.

Danışmanlık ve Konsept oluşturma

Uluslararası şirketlere yönelik tesis olarak konumlandırma

Görev:

  • Knapsack Kimya Parkı’nın tesis pazarlama ve stratejik yeniden konumlandırmasının daha da geliştirilmesi

Almanya Hürth’te bulunan bu kimya parkında birçok gündelik ürünün ham maddesi toplam 180 hektarlık bir alanda üretilmektedir.

DIE PR-BERATER müşteriyle birlikte tesisin güçlendirmesi için çalıştı.

 

Gerçekleştirme:

Odak noktası olarak, kimya parkının uluslararası şirketler için Almanya ve yurt dışından yeni yatırımcıları çekme amaçlı bir tesis olarak stratejik yeniden yapılandırılması belirlendi. İlk adımda, ajansımız, Knapsack Kimya Parkı’nı, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti kimya bölgesinin rekabetçi ortamında net bir biçimde tanımlayan yeni bir marka profili geliştirdi.

Birlikte geliştirilen bu konumlandırma, kurumsal tasarımın revizyonu, stratejik yazılı ve görsel ve medya çalışmaları, konu belirleme ve yeni web sitesinin tasarımı ve programlanması dahil olmak üzere diğer uygulamaları da birlikte getirdi.

Tema Geliştirme

Hedefli iletişim

Görev:

  • Hedef yatırımcı, çalışan ve muhit gruplarına yönelik yazılı ve görsel medya çalışmalarının belirlenmesi

Hürth’te bulunan bu kimya parkında birçok gündelik ürünün ham maddesi toplam 180 hektarlık bir alanda üretiliyor. DIE PR-BERATER, müşterilerle birlikte sektörel alanı, hedef yatırımcı, çalışan ve muhit grupları olarak yeniden konumlandırdı.

 

Gerçekleştirme:

Ajansımızın yazılı ve görsel medya çalışmaları, farklı hedef gruplara daha da tutarlı olarak odaklanılmasına olanak tanımıştır. Yatırımcılar için Hürth’de tesis avantajları işe yararken hedef muhit grubunda şeffaflık yaratılması ve bu nedenle açıklamalar yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Alanlarında son derece uzman kimya parkı uzmanlarını, ulusal ve uluslararası ticaret basınında ve çeşitli şube toplantılarında röportaj veren ve konuşmacı olarak konumlandırabildik.

Tasarım

Açıklık politikası uygulayın ve diyalog yaratın

Görev:

  • Kurumsal tasarımın yeniden tasarlanması

Hürth’te bulunan bu kimya parkında birçok gündelik ürünün ham maddesi toplam 180 hektarlık bir alanda üretiliyor. DIE PR-BERATER, müşterilerle birlikte sektörel alanı, hedef yatırımcı, çalışan ve muhit grupları olarak yeniden konumlandırdı.

 

Gerçekleştirme:

DIE PR-BERATER Müşteriyle birlikte geliştirilen yeni Knapsack Kimya Parkı konumlandırmasına göre,kurumsal tasarımı kökünden değiştirip yeniden işledi. Her şey acentemizin gerektiği gibi modernize ettiği logoyla başladı. Mevcut medya eleştirel olarak değerlendirildi ve modernleştirildi (örn., muhit dergisi “Knapsack Spiegel”) veya yeni modern medya enstrümanları ile değiştirildi. Yatırımcılar için tesis broşürü ve komşular için diyalog broşürü bunlara örnektir. Ayrıca ajansımız, kendi medyasında dahili kullanım için veya dışarıdaki temasal çalışmalarda kullanım için bir görüntü havuzu oluşturdu.

 

Chemiepark_Knapsack-Design
Web Sitesi

Dijital Güncelleme

Görev:

  • Web sitesinin yeniden açılması

Hürth’te bulunan bu kimya parkında birçok gündelik ürünün ham maddesi toplam 180 hektarlık bir alanda üretiliyor. DIE PR-BERATER, müşterilerle birlikte sektörel alanı, hedef yatırımcı, çalışan ve muhit grupları olarak yeniden konumlandırdı.

 

Gerçekleştirme:

Knapsack Kimya Parkı’nın yeniden konumlandırılması sırasında DIE PR-BERATER tüm terminallere kolayca uyum sağlayan bir web sitesi geliştirdi ve programladı. Tasarım, modernize kurumsal tasarımı temel alırken, birlikte geliştirilen tesis avantajları ve hedef grup segmentasyonu içerik tasarımının temelini oluşturdu. Web sitesi Almanca ve İngilizce olarak görüntülenebiliyor. Dijital modernizasyonun bir diğer bileşeni de farklı hedef gruplar için renk kodlarını içeren ve sürekli iyileştirilen bülten oldu.

Chemiepark_Knapsack-Website
Chemiepark_Knapsack-Website
Chemiepark_Knapsack-Website