Pazarlama

Pazarlama bizim için iletişimin yoğun ve yüksek sesli kısmıdır. Burada amaç, hızlı ve kitlesel etki yaratan bir dikkat çekme ile birbirinden ayrışmamış geniş tabanlı bir hedef kitleye ulaşmaktır.

Pazarlama, tüketiciye ulaşmada yazılı ve dijital medyanın yanında çok daha farklı yolları da kullanabilir; örneğin açık hava reklamları,satış noktalarında kampanya ve promosyonlar gibi. Burada pazarlama da elbette halkla ilişkilerle aynı ana iletişim kurallarına uymaktadır: Stratejik fikir, merkezi mesajların spesifik araçlarla iletildiği çekirdeği oluşturur.