Köln şehri - Mülheim 2020

Danışmanlık ve Konsept oluşturma

Bir fon programı ivme kazanıyor

Görev:

  • Kentin bir bölgesinin gelişim konsepti ve program pazarlama

Köln şehrine ait, “MÜLHEIM 2020 Yapısal Fon Programı” çerçevesindeki 2011’den 2014’e yaklaşık 40 proje Mülheim, Buchheim ve Buchforst için yerel ekonomi, eğitim ve şehir kalkınması alanlarında önemli etki yarattı. 2013’ün başında MÜLHEIM 2020 programı pek bilinmiyordu ve imajı kötüydü. 2013’ün ortalarından itibaren bölgesel çalışmalar ve program pazarlama MÜLHEIM 2020 farkındalığını önemli ölçüde arttırdı ve yerel halkı programa katılmaya teşvik etti.

 

Gerçekleştirme:

DIE PR-BERATER’in geliştirdiği bölge ve program pazarlaması, stratejik odaklı bir dramaturjiyi ve iletilen koordineli mesajlar takip etti. Çok sayıda önlemli çapraz medya ve katılım kampanyasıyla DIE PR-BERATER programın olumlu imajına katkıda bulunabildi. Genel olarak tüm şehirde yüksek bir farkındalık düzeyi elde edildi. Nitekim Belediye Başkanı a.D. Jürgen Roters’in, “Bu sırada diğerleri şimdi Buchforst, Buchheim ve Mülheim’a büyük bir ilgiyle göz kırpıyor.“ sözü de bunun bir kanıtıdır.

 

Danışmanlık ve Konsept oluşturma

Bir fon programı ivme kazanıyor

Görev:

  • Kentin bir bölgesinin gelişim konsepti ve program pazarlama

Köln şehrine ait, “MÜLHEIM 2020 Yapısal Fon Programı” çerçevesindeki 2011’den 2014’e yaklaşık 40 proje Mülheim, Buchheim ve Buchforst için yerel ekonomi, eğitim ve şehir kalkınması alanlarında önemli etki yarattı. 2013’ün başında MÜLHEIM 2020 programı pek bilinmiyordu ve imajı kötüydü. 2013’ün ortalarından itibaren bölgesel çalışmalar ve program pazarlama MÜLHEIM 2020 farkındalığını önemli ölçüde arttırdı ve yerel halkı programa katılmaya teşvik etti.

 

Gerçekleştirme:

DIE PR-BERATER’in geliştirdiği bölge ve program pazarlaması, stratejik odaklı bir dramaturjiyi ve iletilen koordineli mesajlar takip etti. Çok sayıda önlemli çapraz medya ve katılım kampanyasıyla DIE PR-BERATER programın olumlu imajına katkıda bulunabildi. Genel olarak tüm şehirde yüksek bir farkındalık düzeyi elde edildi. Nitekim Belediye Başkanı a.D. Jürgen Roters’in, “Bu sırada diğerleri şimdi Buchforst, Buchheim ve Mülheim’a büyük bir ilgiyle göz kırpıyor.“ sözü de bunun bir kanıtıdır.

 

Fuarlar ve Etkinlikler

MÜLHEIMER GÜNÜ

Görev:

  • İmajı iyileştirmek ve halkın katılımını arttırmak amacıyla bir etkinlik formatı geliştirilmesi

MÜLHEIM 2020, Burchforst, Buchheim ve Mülheim bölgelerinin imajlarını iyileştirmeli ve halkın katılımını ve sakinlerin muhitleriyle tanımlanmasını güçlendirmeliydi. Bunun için ajansımız kendi etkinlik formatını geliştirdi.

 

Gerçekleştirme:

DIE PR-BERATER, aile ve çocuk, sanat, kültür, spor ve yeme-içme odaklı, gençleri ve yaşlıları bir araya getiren, insan merkezli bir halk festivali geliştirdi. 2013’te yine ajansımız tarafından merkezi olarak organize edilen program alanında 22 etkinlikle ilk MÜLHEIMER GÜNÜ kutlandı. 2014 MÜLHEIMER GÜNÜ’ne kadar DIE PR-BERATER, merkezi kontrolü kısmen üstlenen bir halk inisiyatifi kurabilirdi. Ama, 2015’te MÜLHEIMER GÜNÜ yaklaşık 32 etkinlik noktasıyla tümüyle halk inisiyatifi tarafından organize edilmesiyle gerçekleştirildi. Böylece, etkinlik formatı artık kendi kendini sürdürebilir hale getirildi.

Basın Faaliyeti/Fotoğraf Çekimi

Bir bakışta MÜLHEIM 2020

Görev:

  • Müşterinin yapısal destek programının popülerliğini arttırmak için görsel evrim.

Yapısal destek programı MÜLHEIM 2020, kamusal alanda ve basında yeteri kadar yer bulamadı. Bu değiştirilmeliydi!

 

Gerçekleştirme:

DIE PR-BERATER, kamuoyunun dikkatini çekmek için için sembolik bir heykel geliştirdi. Heykel Köln Mülheim’in merkez meydanı olan Wiener Platz’a dikildi. Mayıs 2013’ten itibaren Wiener Platz’da kaldı ve bu heykel, Mülheimer Köprüsü ve Frankfurter Caddesi’nden net bir biçimde görünebiliyor. Kırmızı renkli 2020 heykeli, programın, görsel merkezi haline geldi. Kampanya birçok araç için tekrarlayıcı bir motif olarak etki etti. Basın, 2020 heykelini, çok yönlü programın çevrimiçi ve çevrimdışı görsel malzemesi olarak kullanıyor. Bugün Mülheim 2020’yi Google’da aratırsanız bu heykelin birçok fotoğrafına ulaşabilirsiniz.

 

Araçlar ve Uygulamalar

SENİN MÜLHEIMIN - Dijital Fotoğraf Yarışması

Görev:

  • Köln’ün Mülheim bölgesinin imajının iyileştirilmesi için halkın katılımını arttırmak.

DIE PR-BERATER, MÜLHEIM 2020 çerçevesinde halkın katılımını arttırmak ve o çevredeki mahallelerin imajını iyileştirmekle görevlendirildi.

 

Gerçekleştirme:

Bunun için ajansımız, bir dijital fotoğraf yarışması geliştirdi. Tüm Kölnlüler “Senin MÜLHEIM’ın” başlığı altında bir kampanya çerçevesinde Mülheim’in kendileri için en güzel olan köşelerinden çektikleri fotoğrafları göndermeye davet edildi. Acente, sosyal medya kanalları üzerinden seyirci ödülü için oylama olanağı sunan çevrimiçi erişilebilir bir oylama programı tasarladı ve programladı. Genel olarak adanmış hobi fotoğrafçıları ve profesyonel fotoğrafçılar platforma yaklaşık 500 fotoğraf gönderdi. Yarışma platformu verimli bir sürecin işlemesine olanak tanıdı.

 

Stadt_Koeln_Muelheim_2020-Tools_und_Applikationen
Stadt_Koeln_Muelheim_2020-Tools_und_Applikationen
Stadt_Koeln_Muelheim_2020-Tools_und_Applikationen
Stadt_Koeln_Muelheim_2020-Tools_und_Applikationen
Stadt_Koeln_Muelheim_2020-Tools_und_Applikationen
Tema Geliştirme

“Sorunlu Bölge”den umudun bayraktarlığına...

Görev:

  • Yapısal Fon Programı MÜLHEIM 2020’nin başlangıç safhasındaki olumsuz imajı olumluya dönüyor ve Köln bölgesindeki tanınmışlığı artıyor.

Acentemiz, Mayıs 2013’ten 2014’ün sonuna kadar yapısal fon programı MÜLHEIM 2020’yi stratejik basın ve medya çalışmalarıyla ele aldı.

 

Gerçekleştirme:

Ajansımız, MÜLHEIM 2020’nin yaklaşık 40 ayrı projeden oluşan her bir evresine çalışmalarıyla eşlik etti. Desteklenen eğitim kuruluşlarında saha içi randevular, programın kapsama alanındaki şirketlerin konumlandırılması veya tamamlanan kentsel kalkınma projelerinin açılışları gibi 20 basın randevusu bulunuyordu. Ayrıca ajansımız kendi gazete formatını oluşturdu. “MÜLHEIM 2020-Zeitung” isimli gazetenin çeşitli projelere yönelik haber ve röportajları içeren beş baskısının 40 bininin program alanında ve 145 binin de kent çapında dağıtılması sağlandı.

DIE PR-BERATER ve Köln Şehri Basın Departmanı’nın, ara sonuçlar ve nihai sonuçlar hakkındaki çalımaları daha üst düzeylerde gerçekleştirildi. Nitekim, bunun içi Belediye Başkanı Jürgen Roters’in katıldığı basın konferansları gerçekleştirdi.

Devam eden PR çalışmalarının hedef kitlesini, Mülheim’ın 62.000 sakini ile Köln’ün 1 milyonluk nüfusuydu. Ancak toplamı alındığında, fotoğraf yarışması, online aktiviteler, sosyal medya, çevrimiçi etkinlikler ve ornizasyonlar ile; aralarında öğrencilerin, halkın ve işletmelerin bulunduğu hedef kitleye 80 milyon kere ulaşılmış oldu.  Günümüzde Mülheim’da bir iyimserlik havası hakimdir. Sivil katılım katlanarak arttı. Mülheim artık geleceği olan bir bölge olarak değerlendiriliyor. Mülheim artık, kişileri ve şirketleri her geçen gün daha çok kendisine çekiyor.

 

Stadt_Koeln_Muelheim_2020-Themenentwicklung
Stadt_Koeln_Muelheim_2020-Themenentwicklung
Stadt_Koeln_Muelheim_2020-Themenentwicklung
Stadt_Koeln_Muelheim_2020-Themenentwicklung
Stadt_Koeln_Muelheim_2020-Themenentwicklung
Stadt_Koeln_Muelheim_2020-Themenentwicklung
Stadt_Koeln_Muelheim_2020-Themenentwicklung
Stadt_Koeln_Muelheim_2020-Themenentwicklung
Stadt_Koeln_Muelheim_2020-Themenentwicklung
Pazarlama

Biz de varız!

Görev:

  • Bilgi, diyalog ve yurttaşların katılımı konseptine uygun çeşitli reklam materyalinin geliştirilmesi

Köln’ün geri kalmış Mülheim bölgesinin, eğitim, ticaret ve kentin yapısal gelişimi için Mülheim 2020 projesi çerçevesinde 40 milyon Euro’luk bir bütçe gerekiyordu. Ama, başlangıç safhasındaki kötü imaj, bölgede düşük kabul ve düşük oranlı tanınmışlık gibi sorunlar vardı. Programa eşlik eden iletişim araçları ve reklamlar bunu değiştirmeliydi.

 

Gerçekleştirme:

Önce talepler incelenerek bir revizyona gidildi. “MÜLHEIM 2020 macht’s”dan “MÜLHEIM 2020 - Wir machen’s”a geçildi. Açık alan reklamcılığı ile, ana projenin, “M2020 projesi” olarak tanınması için çalışıldı. Tüm inşaat alanları, inşaat süresi ve şikayet bürosu hakkında bilgi sahibi olunacak şekilde giydirildi. Daha iyi kamusal imaj için uygun zamanda arka arkaya iki poster kampanyası yapıldı. Sözlü kampanya “Wir machen’s” (Yapan biziz) program bölgesindeki yapıcı unsurları orta noktada buluşturdu. “Katılımcılar” çevrelerine kampanyanın sekiz motifini anlattılar ve neden program bölgesinde yaşadığını tek cümleyle ifade ettiler. “Benim Mülheim’ım” fotoğraf yarışması yine program bölgesinin sakinlerine odaklandı. Bölge sakinleri şehirdeki reklam panoları aracılığıyla kendi “Veedel”leri’nin fotoğraflarını göndermeye davet edildi. En iyi katkılar bölgenin farklı istasyonlarında gezici sergilerde sergilendi.

Yayınlar

Üç mahalle - tek gazete

Görev:

  • Yapısal gelişim programı MÜLHEIM 2020’ye eşlik edecek bir gazete serisinin kavramlaştırılması, tasarlanması, redaksiyonu ve uygulanması.

Ajansımız, Mayıs 2013’ten 2014’ün sonuna kadar, yapısal promosyon programı MÜLHEIM 2020’yi stratejik basın ve medya çalışmalarıyla ele aldı.

 

Gerçekleştirme:

DIE PR-BERATER, bağımsız ve özgün formatlı “MÜLHEIM 2020-Zeitung” gazetesi ile Köln’ün üç bölgesi Buchforst, Buchheim ve Mülheim’da aynı ada sahip program aktivitelerini duyurdu. Gazetenin 5 sayısı, yapısal kalkınma programı çerçevesinde yürütülen kırkı aşkın projeye adandı.

Çeşitli projelere yönelik tasarlanmış, net ve canlı haberler, röportajlar, görüşmeler ve fotoğraf çekimleriiçin içerik belirlendi. Ajansımız, Mülheim 2020’yi şekillendirmek için vatandaşları “Wir machen’s” (Yapan biziz) sloganı altındaki aktiviteler için vatandaşları davet etti ve vatandaşlar projenin merkezine çekilmiş oldu. Bu yeni geliştirilen ortam böylece ajansın formüle ettiği amaçların hedefine ulaşmasını sağladı: Programın görselleştirilmesi, bölgelerle tanımlamanın teşvik edilmesi ve burada alınan bölgesel önlemler ve kalkınma önlemleri.

Gazetenin Haziran 2013 ve Eylül 2014 tarihleri arasında basılan nüshalarından, 40 bin adedi program alanlarında ve 145 bin adedi de şehir çapında dağıtıldı.

 

Stadt_Koeln_Muelheim_2020-Themenentwicklung