ARGE Baurecht

Dijital

Güncel web sitesi ve bülten

Görev:

  • ARGE Baurecht’in online iletişim araçlarının (web sayfası ve bülten) revizyon ve modernizasyonu.

ARGE Baurecht, Almanya ve Avrupa’da İmar Kanunu alanında uzman avukatlardan oluşan en geniş topluluktur. Bu çerçevede amaç, ARGE Baurecht’i kamuoyu nezdinde eskisine nazaran daha güçlü kılmak ve bunun temel yetkinlik belirtilerinden biri olduğu algısını oluşturmaktır.

 

Gerçekleştirme:

www.arge-baurecht.com web sitesi, mesleki topluluğun yeniden konumlandırılması için dijital dönüşüm ve düğüm noktasıdır. Dolayısıyla, acentemiz, konsept, tasarım, programlama ve sürekli destekten sorumludur.

Artık kendisini tüm ekran formatlarına sorunsuz uyarlayan yeni web sitesi için mevcut bütün verileri revize ettik, geliştirdik ve tümüyle yeniden yapılandırdık. Arka plandaki tasarım zayıflatılarak zorlu içerik ve tematik görsel dünyalar için daha fazla alan bırakıldı. Sosyal medyadaki zaman tüneli uygulamalarında olduğu gibi ana sayfa üzerinden güncel sayfa içeriğini “stream” edin ve kullanıcıları sitenin derinliklerine çağırın ilkesinden hareket ettik. Yatırımcılar, kamu ihaledarları, inşaat şirketleri, mimarlar, mühendisler, özel müteşebbisler ve diğer hissedarlar artık hedefli gezinti yapısıyla doğrudan “kendi” içeriklerine çekiliyorlar. ARGE Baurecht’in sunduğu avukat ve tahkim heyeti arama gibi özel hizmetler de optimize edildi ve sitenin sunduklarını tamamlar hale getirildi.

Web sitesinin dışında ajansımız ayrıca bugüne kadar kulanılagelen PDF ARGE Baurecht sirkülerini de yeniledi. Yeni gelişmelerle birlikte tıpkı iletişimin geri kalanı gibi güncel olaylarla yakından bağlantılı bir modern bülten haline getirdik. Teknik uygulama için de kendi bülten aracımızı kullanıyoruz. Web tabanlı sistem tümüyle yanıt verir durumda olup tüm terminallere sorunsuz uyarlanmaktadır.

 

Dijital

Güncel web sitesi ve bülten

Görev:

  • ARGE Baurecht’in online iletişim araçlarının (web sayfası ve bülten) revizyon ve modernizasyonu.

ARGE Baurecht, Almanya ve Avrupa’da İmar Kanunu alanında uzman avukatlardan oluşan en geniş topluluktur. Bu çerçevede amaç, ARGE Baurecht’i kamuoyu nezdinde eskisine nazaran daha güçlü kılmak ve bunun temel yetkinlik belirtilerinden biri olduğu algısını oluşturmaktır.

 

Gerçekleştirme:

www.arge-baurecht.com web sitesi, mesleki topluluğun yeniden konumlandırılması için dijital dönüşüm ve düğüm noktasıdır. Dolayısıyla, acentemiz, konsept, tasarım, programlama ve sürekli destekten sorumludur.

Artık kendisini tüm ekran formatlarına sorunsuz uyarlayan yeni web sitesi için mevcut bütün verileri revize ettik, geliştirdik ve tümüyle yeniden yapılandırdık. Arka plandaki tasarım zayıflatılarak zorlu içerik ve tematik görsel dünyalar için daha fazla alan bırakıldı. Sosyal medyadaki zaman tüneli uygulamalarında olduğu gibi ana sayfa üzerinden güncel sayfa içeriğini “stream” edin ve kullanıcıları sitenin derinliklerine çağırın ilkesinden hareket ettik. Yatırımcılar, kamu ihaledarları, inşaat şirketleri, mimarlar, mühendisler, özel müteşebbisler ve diğer hissedarlar artık hedefli gezinti yapısıyla doğrudan “kendi” içeriklerine çekiliyorlar. ARGE Baurecht’in sunduğu avukat ve tahkim heyeti arama gibi özel hizmetler de optimize edildi ve sitenin sunduklarını tamamlar hale getirildi.

Web sitesinin dışında ajansımız ayrıca bugüne kadar kulanılagelen PDF ARGE Baurecht sirkülerini de yeniledi. Yeni gelişmelerle birlikte tıpkı iletişimin geri kalanı gibi güncel olaylarla yakından bağlantılı bir modern bülten haline getirdik. Teknik uygulama için de kendi bülten aracımızı kullanıyoruz. Web tabanlı sistem tümüyle yanıt verir durumda olup tüm terminallere sorunsuz uyarlanmaktadır.

 

ARGE_Baurecht-Digital
ARGE_Baurecht-Digital
ARGE_Baurecht-Digital
Tema Geliştirme

Eksperleri etkilemesi için

Görev:

  • Amaç, ARGE Baurecht’in (İmar ve Emlak Kanunu Çalışma Topluluğu)ana hedef gruplarına konumlandırılmasıydı.

ARGE Baurecht, Almanya ve Avrupa’da İmar Kanunu alanında uzman avukatlardan oluşan en geniş topluluktur. Burada amaç ARGE Baurecht’i kamuoyu nezdinde eskisine nazaran daha da güçlü kılmak ve bunun temel yetkinlik olarak algılanmasını sağlamaktı.

 

Gerçekleştirme:

DIE PR-BERATER, ARGE Baurecht’in genel iletişimini “İNŞAAT, UZMANLIK GEREKTİRİR” manşeti altında, stratejik olarak yeniden organize etti. Uygulamanın temel kanallarını, yatırımcılar, kamu ihaledarları, inşaat şirketleri, mimarlar, mühendisler ve özel müteşebbislerden oluşan hedef gruplarla gerçekleştirilen yazılı ve görsel medya çalışmaları oluşturdu.

Ajansımız, başlık konularını ve konumlarını da içeren medya bilgilendirmeleri için, uzman ipuçları ve hukuki değerlendirmelerden oluşan hedefi belli ve karma bir iletişim sistemi geliştirdi. Merkezi konu radarımızla, önce ilgili konuları belirledik ve sonra bunları geliştirerek düzenledik. Daha sonra dağıtım için uygun araçları seçtik. Böylece son derece karmaşık hukuki içeriği kullanmak ve bunları hedef gruplar için kullanışlı ve anlaşılır hale getirmek için ARGE Baurecht üyelerinin uzmanlığından da yararlandık.

Medya İşbirlikleri

İnşaatçıların adeta avucun içine alınması

Görev:

  • İnşaat konusunda geniş ölçüde özel ilgi ortamına sahip bir medya işbirliğinin kurulması ve uygulanması.

ARGE Baurecht, Almanya ve Avrupa’da İmar Kanunu alanında uzman avukatlardan oluşan en geniş topluluktur.

 

Gerçekleştirme:

DIE PR-BERATER, Almanya Avukatlar Birliği’ndeki İmar ve Emlak Kanunu Çalışma Topluluğu (ARGE Baurecht) için basın ve halkla ilişkiler bağlamında önemli bir çalışma daha gerçekleştirdi. Ajansımız, ARGE Baurecht’in dergisinin yapısında değişikliğe giderek bir medya ortaklığı uygulamaya başladı. Dergide, inşaat projeleri planlanırken daha geniş bilgi ve esin kaynaklarına ihtiyaç duyan özel sektör hedef alınmaktadır.

Ajansımız, ARGE Baurecht’in bu iş için seçilmiş üyeleriyle editoryal işbirliği çerçevesinde, inşaat izni, inşaat tanımı ve inşaat kusurları gibi konulardaki yasal inşaat uygulamaları hakkında detaylı makaleler yayınlıyor. Her bir makalede www.arge-baurecht.com web sitesine spesifik bağlantılar bulunmakta olup bu makaleler kayda değer bir hedef kitlede artan ARGE Baurecht farkındalığını destekliyor. Yılda altı sayı yayınlanan dergi, her bir sayısıyla Almanya’daki 162.500 okuyucuya ulaşıyor.