NRW.INVEST

Basin Ve Medya Çalişmalari

Uluslararası bir tema

Görev:

 • NRW.INVEST için uluslararası basın ve medya çalışması                          

NRW.INVEST Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin  ekonomik kalkınma ajansıdır.  Basın çalışmalarının amacı, ajansın tanınmışlığını arttırmak ve uzman kuruluşlar arasında yerini almasını sağlamaktır. NRW.INVEST şirketleri tarafından yatırım projeleri için sunulan hizmetlerin sunumu ya da şirketlere Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde yerleşim sağlamak bunun merkezini oluşturur. Amaç, uzun vadede, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin pozisyonunu bir yatırım merkezi olarak iyileştirmektir.

 

Gerçekleştirme:

DIE PR-BERATER, NRW.INVEST’i süregelen uluslararası basın işlerinde desteklemektedir. Ajansın görevlerine basın ve medya işlerinde stratejik danışmanlık, basın bültenlerinin, görüşmelerin, konuşmaların yazılması ve yazarlara katkıda bulunulması, basın toplantılarının hazırlanması ve yürütülmesi, basın temaları ve etkinliklerin geliştirilmesi, uzman katkılarının medyaya yerleştirilmesi, Alman medyası ve yabancı medyaya yönelik olarak NRW.INVEST AWARD gibi etkinliklerle ilgili konuşmalar yapılması da dahildir.

Basin Ve Medya Çalişmalari

Uluslararası bir tema

Görev:

 • NRW.INVEST için uluslararası basın ve medya çalışması                          

NRW.INVEST Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin  ekonomik kalkınma ajansıdır.  Basın çalışmalarının amacı, ajansın tanınmışlığını arttırmak ve uzman kuruluşlar arasında yerini almasını sağlamaktır. NRW.INVEST şirketleri tarafından yatırım projeleri için sunulan hizmetlerin sunumu ya da şirketlere Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde yerleşim sağlamak bunun merkezini oluşturur. Amaç, uzun vadede, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin pozisyonunu bir yatırım merkezi olarak iyileştirmektir.

 

Gerçekleştirme:

DIE PR-BERATER, NRW.INVEST’i süregelen uluslararası basın işlerinde desteklemektedir. Ajansın görevlerine basın ve medya işlerinde stratejik danışmanlık, basın bültenlerinin, görüşmelerin, konuşmaların yazılması ve yazarlara katkıda bulunulması, basın toplantılarının hazırlanması ve yürütülmesi, basın temaları ve etkinliklerin geliştirilmesi, uzman katkılarının medyaya yerleştirilmesi, Alman medyası ve yabancı medyaya yönelik olarak NRW.INVEST AWARD gibi etkinliklerle ilgili konuşmalar yapılması da dahildir.

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)

NRW.INVEST’in internet sitesinin internet tanıtımı

Görev:

İnternette daha iyi bir şekilde algılanmak için varolan internet mevcudiyetinin analizi ve bunu kuvvetlendirecek içeriksel ve teknik iyileştirmeler

 

Gerçekleştirme:

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin iskan kurumunun internet sitesi 11 dilde hizmet veriyor. 2008 senesinde DIE PR BERATER sitenin Almanca ve İngilizce versiyonlarının arama motorlarında daha iyi sıralara çıkabilmesi için çalışmalara başladı. On-page iyileştirilmesi için işe öncelikle meta verilerinin hazırlanmasıyla başlandı. Bunlar off-page önlemlerle tamamlandı. 2009 senesinin sonunda DIE PR BERATER yedi dilde daha düzeltmeler yaptı.

Sayfanın ve içeriğin devamlı olarak düzeltilmesi sayesinde 2008 senesiyle kıyaslayınca 2009 senesindeki kullanıcı oturumu sayısı beş katına çıktı. Arama motoru Google’a önemli olan arama kombinasyonu „NRW" ve „yabancı direkt yatırımlar" girildiği zaman NRW.INVEST’in internet sitesi ilk sırayı alıyor.

 

Tasarım

Dünya çapında tanınmışlık

Görev:

NRW.INVEST için sürekli gelişmenin sağlanması  ve bir kurumsal tasarımın uygulanması

NRW.INVEST Kuzey Ren Vestfalya Eyalti’nin Ekonomik Kalkınma Ajansı‘dır.

 

Gerçekleştirme:

NRW.INVEST GmbH şirketinin 2006’da isminin yenilenmesinden bu yana, DIE PR-BERATER iş geliştirme şirketinin görsel görünümünü devamlı olarak geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur. Yeniden markalandırma temelinde, ajansımız muntazam bir kurumsal tasarım yarattı ve bu kurumsal tasarım, logodan çeşitli konu ve endüstri kilit görsellerine, tüm iş ekipmanlarından çeşitli basılı ve online yayınlara, web sitesi ve daha bir çok şeye kadar bütün iletişim araçlarında kullanıldı.

Bugün kullanılan kurumsal tasarım düzenli, gerçekliğe indirgenmiş bir görünüme sahip, ancak aynı zamanda dinamik unsurları da kullanarak akılda kalıcı, yüksek kalitede bir görünüm algısı yaratıyor. Kurumsal tasarıma dair görüntüler DIE PR-BERATER tarafından da onaylandı. Sofistike motifler, örneğin odak derinliği ve alışılmadık bakış açılarını kullanılarak, azaltılmış imge kompozisyonu ve noktalamayla renklendirmeyi birleştirerek yüksek bir değer farkındalığı yarattı.

NRW.INVEST küresel iletişiminde de NRW.INVEST kurumsal tasarımını kullanıyor ve bu Çin, Hindistan, Japonya, Kore, Rusya, Türkiye ve Amerika’daki şubelerince de kullanılıyor.

 

Tasarım

Fotoğraf Havuzu

Görev:

 • Özel olarak Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Ekonomi Gelişim Kurumu’nun medyalarında kullanılmak üzere Kuzey Ren Vestfalya’nın ana branşlarının motiflerinden oluşan bir fotoğraf bilgi bankasının oluşturulması
 •  

Gerçekleştirme:

DIE PR-BERATER farklı branşları ve motifleri, proje için büyük önem taşıyan, tek tip bir tarzda birleştirebilmek için öncelikle bir fotoğraf dili ve fotoğrafların kompozisyonunu için bir konsept geliştirdi. Geniş çaplı bir araştırma sonunda müşterilerin de onayıyla hepsinin şu andaki en üst temsilcileri tanımlandı. Daha sonra sırada firmalarla iletişime geçilmesi ve Kuzey Ren Vestfalya’nın farklı noktalarında gerçekleştirilecek fotoğraf çekimlerinin detaylı olarak planlanması vardı. Ajans araç ve kaynakların etkili kullanımını mümkün kılabilmek için bütün plan ve çözüm süreçleri için bireysel bir organizasyon yapısı geliştirdi.

Yaklaşık dört aylık bir yapım sürecinden sonra NRW.INVEST Ltd. şirketinin tüm medyalarında ve onların uluslararası basın çalışmalarında kullanılmak üzere 25 şirketi 750‘den fazla motifle temsil eden bir fotoğraf bilgi bankası oluşturuldu. Müşteriler daha ilk sene içerisinde artık dış kaynaklardan aldıkları resimlere telif hakkı ödemek zorunda olmadıklarından maliyet tasarruf potansiyelinden faydalanmaya başladılar. Tüm resimlerin homojen yapısı müşterilerin CD’ye uygun performanslarını destekliyordu.

 

NRW.INVEST-Design_Corporate_Bilddatenbank
Bülten

Güncelliğini korumak için kendi editoryal araçlarını kullanmak

Görev:

 • Yatırımcı topluluğunu güçlendirme ve NRW.INVEST ile bağlarını derinleştirmede NRW.INVEST E-Gazete Haberlerinin hazırlanması, düzenlenmesi ve prodüksiyonu.

NRW.INVEST Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin Ekonomik Kalkınma Ajansı‘dır.

 

Gerçekleştirme:

DIE PR-BERATER NRW.INVEST E-Gazete Haberlerinin konu geliştirme, editleme, tasarım ve teknik çözümlerinin tamamında sorumludur. [Link www.nrwinvest-news.com].

NRW.INVEST Haberleri ayda bir İngilizce ve Almanca olarak yayınlanır ve yatırımcılar için kilit konularda bilgiler sunar. Bunlara yabancı şirketlerce Kuzey Ren Vestfalya’da yapılan yatırımlara dair güncel bilgiler, „Germany at its best: North Rhine Westphalia“ (Almanya’nın en iyisi: Kuzey Ren Vestfalya) pazarlama kampanyası bağlamındaki aktiviteler, ülkedeki ekonomik ve toplumsal konular ve bunların yanı sıra hizmet ve bilgi teklifleri de dahildir. E-gazete öncelikli olarak Asya, Amerika ve Batı Avrupa’da uluslararası düzeyde aktif olan şirketlerin karar vericilerine, iş adamlarına ve Kuzey Ren Vestfalya‘daki siyaset ve bürokrasi dünyası temsilcilerine yöneliktir. Alıcılar e-postalarındaki mesaj uyarısına tıklayarak hedef sayfaya yönlendirilirler, burada daha detaylı bilgiler sunulur.

PR-BERATER, NRW.INVEST Haberlerinin teknik düzenlemesi ve binlerce alıcıya gönderilmesi için kendi editoryal sistemini geliştirmiştir. Metin ve imgelere dair tek bir girdi çoklu çıktılar oluşturmaktadır: Hem e-mailler hem de hedef sayfa otomatik olarak sistem tarafından yaratılır. Buna ek olarak, editor katılımları, sevkiyatı ve istatistiki verinin kaydını merkezi olarak kullandığı araç sayesinde kontrol eder.

 

Sosyal medya

Hedeflenmiş dijital kanalların kullanımı

Görev:

 • NRW.INVEST için stratejik sosyal medya danışmanlığı ve bir sosyal medya ağı stratejisinin geliştirilmesi

NRW.INVEST Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti‘nin ekonomik kalkınma ajansıdır.

 

Gerçekleştirme:

Ajansımız, NRW.INVEST’e sosyal medyanın tüm iletişim kanallarına entegre edilmesini tavsiye etmiş ve sosyal kanalların bir ağ geliştirme ve bakım aracı olarak kullanılması için bir konsept geliştirmiştir. Bu önlemin amacı hedef grupla diyalogu güçlendirmek ve NRW.INVEST’in varlığını bu medyada artırmaktır.

Ilk adım olarak, DIE PR-BERATER bir sosyal medya atölyesi organize etmiş, bu yolla çalışanları sosyal ağların getirileri hakkında bilgilendirmiş ve davranışsal kılavuzlar ve profil tasarımı üzerine tavsiyelerde bulunmuştur.

Bunu, NRW.INVEST’in B2B iletişimi içi çevrimiçi bir ağ kurmayı hedefleyen bir strateji geliştirmesi takip etmiştir. Kullanıcı yapısı ve ülke ve tema oryantasyonu gereği, iş sosyal ağları XING ve LinkedIn özellikle odağa konulmuştur. Bu temelde, PR-BERATER ilgili hedef gruplarındaki paylaşlarla sistematik ve stratejik ağ kurmak için bir konsept belirlemiştir. NRW.INVEST’in hedef pazarlarıyla ilgili olarak, strateji dört pilot proje üzerine kurulmuştur: Almanya ve Türkiye için XING, Hollanda ve Amerika için LinkedIn. Networking stratejisi NRW.INVEST çalışanlarını dağıtıcılar, network partnerleri ve ilgilenen ya da potansiyel yatırımcılarla diyaloğa girmeleri konusunda desteklemiştir. Bu amaçla, Ajans networklerdeki ilgili kişi ve grupları belirlemiş ve nitelemiştir.

Araçlar ve Uygulamalar

Kendi e-kartlarınızı gönderin

Görev:

 • NRW.INVEST için dijital karşılama kartları göndermek için bir e-kart aracının yaratılması, tasarımı ve programlanması

NRW.INVEST Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti‘nin Ekonomik Kalkınma Ajansı‘dır.

 

Gerçekleştirme:

DIE PR-BERATER, NEW.INVEST için doğum günleri, düğünler, yıl dönümleri ve vedalar gibi çeşitli durumlar için elektronik karşılama kartları göndermek üzere bireysel bir çevrimiçi araç geliştirmiştir. Ajans web uygulamasının geliştirilmesi ve operasyonundan olduğu gibi haritaların tasarımından da sorumludur. Açık bir arayüz kullanarak, kullanıcı farklı harita motifleri arasından birini seçer ve kişisel bir metin, gönderici ve alıcı girer. Aracın her bir kullanıcısı kendi dijital imzasını taşıyan bireysel bir alt metne sahiptir ve bu da kartı otomatik olarak kişiselleştirir. Kartların gönderilme tarihi ve saati ayrı ayrı ayarlanabilir, böylece gönderilecek mesajlar önceden planlanabilir.

Kartların düzeni iş ekipmanının resmi görüntüsünden kasti olarak farklılaştırılmıştır ve çeşitli ikonlar ve tipografik çözümlerle duygusal temalar için daha hareketli bir karakter kazanması sağlanmıştır.

NRW.INVEST-Tools_und_Applikationen_E-Card_Bilder
NRW.INVEST-Tools_und_Applikationen_E-Card_Bilder
NRW.INVEST-Tools_und_Applikationen_E-Card_Bilder
NRW.INVEST-Tools_und_Applikationen_E-Card_Bilder
NRW.INVEST-Tools_und_Applikationen_E-Card_Bilder
NRW.INVEST-Tools_und_Applikationen_E-Card_Bilder
NRW.INVEST-Tools_und_Applikationen_E-Card_Bilder
NRW.INVEST-Tools_und_Applikationen_E-Card_Bilder
NRW.INVEST-Tools_und_Applikationen_E-Card_Bilder
NRW.INVEST-Tools_und_Applikationen_E-Card_Bilder
NRW.INVEST-Tools_und_Applikationen_E-Card_Bilder
NRW.INVEST-Tools_und_Applikationen_E-Card_Bilder
Dijital

E-Magazin doğrudan çevrimiçi içeriğe bağlanır

Görev:

 • NRW.INVEST Dijital iletişiminin daha geniş bir alana yayılması için Kuzey Ren Vestfalya lojistik konumu üzerine çift dilli bir e-magazinin bir IOS uygulaması ve tarayıcı versiyonu olacak şekilde yaratımı ve geliştirilmesi.

NRW.INVEST NRW.INVEST Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti‘nin Ekonomik Kalkınma Ajansı‘dır. Tabletler ve akıllı telefonlar gibi mobil veri taşıyıcılarının önemi her geçen gün artıyor. Tüm terminaller için bilişim hizmetlerinin sağlanması bugün dijital iletişimin standart uygulamalarından birisi haline gelmiştir.

 

Gerçekleştirme:

NRW.INVEST’in bu kanallardaki tekliflerini güçlendirmek için, DIE PR-BERATER mevcut basılı broşürünü „En iyi haliyle lojistik: North Rhine Westphalia – Dünyanın Lojistik Yetkinliği“ Dijital dünyasının içeriklerini de içeren bir e-magazin olarak geliştirdi.

Konseptin amacı, doğrusal basılı bir broşürden, bilginin çeşitli seviyelerde kullanılmasına izin veren çevrimiçi bir multimedia teklifi yaratmaktı. Içeriğin üzerinde yüzeysel olarak hareket mi edecek yoksa belli noktalarda daha derine mi inecek, buna kullanıcı karar veriyor. DIE PR-BERATER lojistik broşürünün içeriğini, daha detaylı çevrimiçi bilgiler ve medya sunumunun yanı sıra içeriği birbirine daha yakından ilişkilendirmek suretiyle zenginleştirdi.

E-magazin’in merkezinde, yayının tüm bilgilerine geoveri (coğrafi veri) aracılığıya ulaşılabilmesini sağlayan NRW logistik merkezinin interaktif bir haritası bulunuyor. İçeriği harita üzerinde yereleştirerek, kullanıcının ikonlar arasında broşür içindeki ilgili bölümlere geçiş yapmak ya da daha başka çevrimiçi içeriklere geçmek üzere dolaşmasını sağlayabiliyor.

„En iyi haliyle Lojistik: Kuzey Ren Vestfalya – Lojistik Yetkinliği Dünya Sıralaması“ e-magazini Almanca ve İngilizce olarak mevcut ve hem bir IOS uygulaması hem de bir tarayıcı versiyonu olarak programlanmış durumda. WordPress tabanlı ediyoryal bir sistem ise broşülerin devamlı olarak güncellenmesini sağlıyor.

Film ve Sunum

NRW.INVEST ÖDÜLÜ için bir fragman

Görev:

 • NRW.INVEST ÖDÜLÜ için film fragmanlarının hazırlanması, editi ve yaratımı

Ödül NRW Ekonomik İlişkiler Bakanı ve Bölgesel Ekonomik Kalkınma Ajansı NRW.INVEST tarafından verilir. Şirketleri Kuzey Ren Vestfalya’daki  inovatif yatırımları için ödüllendirir.

 

Gerçekleştirme:

DIE PR-BERATER NRW.INVEST ÖDÜLÜ kazananlarının film fragmanlarının hazırlanması, editi ve yaratımından ve ayrıca Düsseldorf K 21’deki ödülle ilgili belgeselin hazırlanmasından sorumludur.

Fragmanlar, sahne programının birer parçası olarak gösterilirler ve ödül kazanan şirketlere ve onların performanslarına dair hazırlanmışlardır. Ödülü kazananlar arasında Air Liquide, Huawei, Turkcell, UPS ve XCMG vardır. DIE PR-BERATER  bu şirketlerin Kuzey Ren Vestfalya‘daki şubelerini ziyaret etmiş ve bunların yatırımlarını etkileyici görseller ve animasyonlarla sunmuştur. Ajans 2013 ve 2014 ödüllerinde, ödüllerin filmlerinin tüm yapım ve gösterimini ve aynı zamanda editoryal düzenlemesini üstlenmişti. DIE PR-BERATER etkinliklere kamera ile eşlik etti ve ödüllere dair nihai belgesel için ses kaydı ve görüntüler aldı. 10. NRW.INVEST ÖDÜLLERİ’nin film belgeselinde DIE PR-BERATER yılın tüm ödül kazananlarını sunmuştur. 

Web Sitesi

NRW.INVEST’İ YENİDEN BAŞLAT

Görev:

 • NRW.INVEST’in websitesinin relansmanı için hazırlık, düzenleme, tasarım, teknik danışmanlık ve merkezi proje yönetimi

NRW.INVEST Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti‘nin ekonomik kalkınma ajansıdır.

 

Gerçekleştirme:

DIE PR-BERATER NRW.INVEST’in web sitesinin altı dildeki versiyonlarının kavramsal ve editoryal revizyonundan sorumluydu. Hedef modern bir Internet sitesinin tüm terminaller için optimize edilmiş bir halini yaratmak, bunun içinde içeriğin, interaktif unsurların ve sezgisel bir kullanıcı deneyiminin açık bir yapılanmasını karakterize etmekti.

İlk aşamada ajans, dört temel navigasyon noktası üzerine kurulu açık ve kolay bir oryantasyon ortaya koymak için içeriğin tekrar düzenlenmesi ve akışına odaklanacak şekilde  web sitesinin navigasyon yapısını tekrar hazırladı. Özellikle, NRW.INVEST’in hizmeti güçlendirildi.

Konseptin temelinde stratejik kullanıcı kılavuzluğu vardı: Ek linkler ve çapraz başvuruların kullanıcıya web sitesi içinde kılavuzluk etmesi sağlandı. Odak her zaman temas kurma hedefiyle „eylem çağrısı“ üzerindeydi. Sayfalar multimedia unsurları ile zenginleştirildi. Örneğin bir NRW interaktif haritası eklenerek, coğrafi veri aracılığıyla ilgilenilen noktalardaki konumsal faktörlere ulaşılabilmesi sağlandı, ya da konum kıyaslaması yapılması için bir değerlendirme aracı konuldu.

Ekran tasarımının ön planında da ayrıca açık bir yapı oluşturuldu: „Mobile First“ yaklaşımı üzerine kurulu olarak, yatay yapıyla düzenli bir görüntü oluşturan ve içeriğin belirginliğini destekleyen duyarlı bir tasarım geliştirildi.

Tam editoryal içeriğe ek olarak, DIE PR-BERATEr arama motoru optimizasyonu ve altı dildeki versiyonlarıyla sayfanın devamlı bakımından da sorumludur.

Projenin teknik yapımında DIE PR-BERATER danışman olarak yer aldı ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların tüm kontrol ve test edilişini koordine etti.

Yayınlar

Tüm kapsam

Görev:

 • NRW.INVEST için çeşitli yayınların hazırlanışı, tasarımı, editlenmesi ve hayata geçirilmesi

NRW.INVEST Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti‘nin ekonomik kalkınma ajansıdır.

 

Gerçekleştirme:

DIE PR-BERATER NRW.INVEST için çeşitli yayınları tasarlar, yazar, şekillendirir ve üretir.

Bunlara, Kuzey Ren Vestfalya ve NRW.INVEST’in hizmetleriyle ilgili veri ve gerçekleri sunan görüntü ve konum broşürleri de dahildir. Bunlar alan seçimi ve pazarlamayla birlikte yerleşimlerin teşvik edilmesi için de kullanılan bir araç olarak hizmet ederler. Her iki broşür de Almanca, İngilizce, Türkçe, Çince, Korece, İspanyolca, Rusça ve Japonca da dahil olmak üzere çeşitli dillerde mevcuttur.

Buna ek olarak, DIE PR-BERATER ülkeye özel hazırlanmış NRW ve seçili bir ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin detaylı olarak incelendiği broşürlerden de sorumludur. Bu çokdilli serilere „NRW’de Japon Yatırımları“, „North Rhine Westphalia’da Amerikan Yatırımları“ ve „NRW’de Çin Yatırımları“ yayınları da dahildir.

Ajans ayrıca iş geliştirme ajansının iş raporu editoryalini ve tasarım konseptini de geliştirmiş ve yayını buna uygun olarak gerçekleştirmiştir.

Bunlara ek olarak, DIE PR-BERATER yılda bir eyalette şirket kurmna ve yönetmeyle ilgili tüm önemli bilgileri içeren ve bir yatırım projesinin bir parçası olarak akla gelebilecek tüm sorulara pratik cevaplar veren Business Guide’ı da yayımlar. Çevrimiçi olarak yayınlanan Business Guide (İş Kılavuzu) İngilizce ve Almanca dillerinde mevcuttur.

Temel olarak, PR-BERATER yayınları tasarımında ilgili içerik ve hedef gruba bağlı olarak.

iki tasarım hattı arasında farklılıklar vardır.  

Bir tarafta, özel broşürler vardır. Burada, örneğin eyaletteki, lojistik sektörü gibi, yatırım alanı ve iş konusuyla ilgili veri ve gerçekler sunulmaktadır. Bunların metinleri, grafikleri, tabloları ve şemaları ve bunlarla birlikte büyük formatlı görüntüleri çekili ve yapılandırılmış bir şekilde içerecek alan sunan, açıklayıcı tanımlanmış bir  yapıdadır.  Diğer taraftaysa, içeriği sunulacak broşürler vardır. Bu yayınlarda, ajans daha geniş, daha esnek bir tasarım anlayışıyla çalışır. Bu da anahat yapısında çok daha geniş bir alan sağlar ve üstelik geniş fotoğraflarla daha büyük bir görüntü paylaşımına sahiptir. Buunlar, cömert kapsamlı bir etki ve yüksek kalite sağlar. 

Fuarlar ve Etkinlikler

NRW.INVEST 50 Yaşında

Görev:

 • 26 Ekim 2010 tarihinde Düsseldorf’taki Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi’nde gerçekleşen Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Ekonomi Gelişim Kurumu‘nun 50. Yılını kutlamak amacıyla gerçekleşen etkinliklerin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi
 •  

Gerçekleştirme:

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Ekonomi Gelişim Kurumu NRW.INVEST varolduğu 50 yıl boyunca Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynadı. Bunun değerini bir etkinlikle göstermek için politika ve ekonominin ileri gelenleriyle kutlamak gerekirdi. DIE PR-BERATER bu törensel olayın tasarlanma aşamasında farklı unsurları birleştirerek keyifli bir akşam geçirilmesini sağladı. Düsseldorf Ren kenarındaki Eyalet Meclisi Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Ekonomi Gelişim Kurumu NRW.INVEST‘in yıldönümü için uygun ortamı sunarken, kuruluş ve geçmiş yıllara tanık edenlerin kısa konuşmaları etrafında şekillenen tarihi araştırmalar ilginç içeriklerin ortaya çıkmasını sağladı. DIE PR-BERATER programı tamamlayıcı olarak önemli yatırımcı ülkelerden (Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin) gelen sanatçılarla içeriğe uygun bir gösteri programı düzenledi. İçeriğin konsepleştirilmesi, sahne gösterilerinin ve etkinliğin gerçekleştirilmesinin yanısıra tüm medyaların (davetiyeler, ilanlar, tanıtım filmleri, multimedya animasyonları) tasarımını da gerçekleştirdik. Bir kısmı farklı ülkelerden gelen yaklaşık 500 politika ve ekonomi alanındaki misafir döneme tanıklık etmiş kişilerle sohbetlerden, gösterilerden ve film gösterimlerden oluşan bir akşamın tadının çıkardı.

 

Fuarlar ve Etkinlikler

20 Yıllık NRW Japan K.K.

Görev:

 • NRW Japan K.K.‘nın 20. Yıl Dönümü kutlamalarının hazırlanışı ve gerçekleştirilmesi

NRW’nin ilk yabancı iştiraki olarak 1992 yılında Tokyo’da kurulan NRW Japan K.K., Japon şirketlerininin Kuzey Ren Vestfalya’da kuruluşlarını destekler.

 

Gerçekleştirme:

20. yıldönümlerinde, DIE PR-BERATER NRW.INVEST ile koordine olarak Japonya’da bir yıl dönümü kutlaması tasarladı. Bunun için, kutlamanın içeriğini belirlediler ve ajansımız, dekorasyon unsurları, el ilanları ve davetiye kartları gibi çeşitli araçların tasarımından sorumluydu. Bunlara ek olarak, ajansımız ayrıca NRW Japan K.K.‘nın kuruluşundan bugüne kadarki başarılı işlerine dair bir film de hazırladı. Ayrıca, DIE PR-BERATER, karşılamalar, konuşmalar ve övücü konuşmaların düzenlenmesini de üstlendi.

Kutlamada çeşitli siyasi ve ticari temsilciler yer aldı. Tebrik edilen konuklar arasında Kuzey Ren Vestfalya Ekonomi Eski Bakanı Harry K. Voigtsberger, Almanya’daki Eski Japon Büyükelçisi Dr Takahiro Shinyo, Düsseldorf Japon Endüstri ve Ticaret Odası Başkanı Kozo Omae ve NRW’deki daha birçok Japon şirketinin üst düzey temsilcileri vardı.

NRW.INVEST-Messe_und_Veranstaltung_20_Jahre_NRW_Japan
Odak noktası Türkiye

Türkiye Basın Konferansı

Görev:

Türk basınında ve ilgili kamuoyunda NRW.INVEST Türkiye temsilciliğinin açılışının duyurulması.

 

Gerçekleştirme:

DIE PR-BERATER Istanbul´da ilk Türk NRW.INVEST temsilciliğinin açılması hakkında bir basın konferansı tasarlamışlar, planlamışlar ve gerçekleştirmişlerdir. Organizasyon ve redaksiyonun yanı sıra (konuşma da dahil) kapsamlı basın küpürlerinin hazırlanması da hizmet kapsamımız dahilindedir.

 

Odak noktası Türkiye

NRW.INVEST ÖDÜLÜ TÜRKİYE

Görev:

 • NRW.INVEST ÖDÜLÜ TÜRKİYE’nin ödüllendirilmesinde basın toplantısı ve basın ve editoryal işler için hazırlık ve etkinlik yönetimi

Kuzey Ren Vestfalya Ekonomik İlişkiler Bakanlığı ve bölgesel ekonomik kalkınma ajansı NRW.INVEST tarafından verilen ödül, Türk şirketlerini NRW’deki başarılı yatırımları için şereflendirmektedir. Ödül, giyim markası Sarar, taşıma ve lojistik şirketi Gökbora, kimya şirketi Nedex Chemie Deutschland ve halı üreticisi Merinos’a verildi.

 

Gerçekleştirme:

NRW.INVEST ÖDÜLÜ TÜRKİYE ödülleri kapsamında, 2011 ve 2013’te DIE PR-BERATER basın toplantısının tüm etkinlik yönetimi ve hazırlanışından sorumlu olmuştur. Ek olarak, ajans etkinliğin basın işlerini ve çeşitli ediyoryal işleri de üstlendi.

DIE PR-BERATER’in sunduğu hizmetlerin kapsamı, basın toplantısının organizasyonu gerçekleştirilmesini de içermiştir ve buna basın açıklamaları ve kapsamlı gazete küpürlerinin hazırlanması da dahildir. Ajansımız ayrıca ödül töreni boyunca konuşmaların, görüşmelerin ve övücü konuşmaların organizasyonu ile, sahne arkası fonları ve döner yazılar gibi tasarım unsurlarının grafik yapımı ve geliştirilmesini de üstlenmiştir.

Araçlar ve Uygulamalar

DPR-EASY EVENT ile dijital davetiye yönetimi

Görev:

 • Etkinliklerde dijital davetiye ve konuk yönetimi için bulut-temelli bir yazılım geliştirme

NRW.INVEST Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti‘nin Ekonomik Kalkınma Ajansı‘dır.

 

Gerçekleştirme:

NRW.INVEST’in etkinlik yönetimini optimize etmek için, DIE PR-BERATER etkinliklerdeki bütün davetiye süreci ve konuk resepsiyonunu dijital ortama döken bulut temelli bir yazılım çözümü geliştirmiştir. 

DPR-EASY-EVENT aracının editoryal sistemi sadece bir kaç tıklamayla etkinlikleri oluşturur. Metin, veri ve görüntüler bir kere girildiğinde, yazılım otomatik olarak davetiye süreci için gereken bütün ilgili ürünleri üretir: davetiye e-postası, konuk kaydı için hedef sayfa, bilet e-postası, isim etiketleri ve her bir konuk için ayrı birer karşılama ekranı.

Günü Kaydet, Davetiye ya da Hatırlatma linkleri tamamiyle bu araçtan kontrol edilir. Uluslararası etkinliklerde, müşteri bu aracı çeşitli dillerde indirme seçeneğini kullanabilir. Organizatör sistemi gerçek zamanlı olarak, kimin davet edildiği, giriş yaptığı ya da çıkış yaptığını etkinlik sitesinde göebilecek şekilde takip edebilir. VIP konuklar sistemden özel destek alırlar; bu kişiler için atanan çalışanlar ilgili konuk etkinliğe ulaştığında bir SMS ile bilgilendirilirler. Giriş yapılmasının ardından, etkinliğin tüm konukları kendilerine özel hazırlanmış bir ekranla karşılanırlar ve isim kartlarını gerçek zamanlı olarak alırlar.

DPR-EASY-EVENT tarayıcı temelli bir araçtır ve dolayısıyla sistem ve donanımdan bağımsızdır. Uygulama kullanıcı için basit, açıklayıcı ve verimlidir. 

NRW.INVEST DPR-EASY-EVENT aracını, her biri yaklaşık 500‘er konuk ağırlayan yıllık NRW.INVEST ÖDÜLLERİ ve Çin İş ve Yatırımcı Forumu gibi çeşitli büyük ve küçük etkinliklerde kullanır.