GIZ - Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu

Danışmanlık ve Konsept oluşturma

Küresel Liderlik Akademisi için marka geliştirme

Görev:

  • Küresel Liderlik Akademisi için uluslararası bir marka geliştirilmesi

Küresel Liderlik Akademisi, Federal İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı adına Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu’nun programıdır. İnovasyon ve liderlik yetkinliklerini iyileştirmek için politika yapıcı unsurlara, işletmelere, akademisyenlere ve sivil topluma disiplinlerarası ve uygulama odaklı teklifler sunmaktadır. Amacı kendi bakış açılarını genişletmek ve perspektiflerini değiştirmek için gerekli değişiklikleri başlatmak ve sistem değişikliklerini gerçekleştirmektir. Ajansımız da bu duruma uygun olarak, Einstein’ın meşhur, “Sorunlar onları çıkaran bakış açılarıyla çözülmez” söylemini yapacağı uygulamanın manşeti haline getirmiştir.

 

Gerçekleştirme:

DIE PR-BERATER, kendini, klasik marka geliştirme yöntemlerinin dışında olarak yenilikçi ve yaratıcı stratejik temel geliştirme yaklaşımlarına adamıştır.

Marka oluşturma sürecinin başında acentenin Küresel Liderlik Akademisi sorumlu kişileriyle birlikte bir strateji atölyesi oluşturuldu. DIE PR-BERATER bu atölyenin sonuçlarına göre, markayı uluslararası rekabet bağlamına oturtmak için iletişime yönelik stratejik bir temel geliştirdi.

Strateji konseptlerinin sunulmasından önce DIE PR-BERATER kendi uluslararası ağını kullandı ve Çin, Mısır, İspanya ve Rusya’daki yöneticilerle farklı yaklaşımları tartıştı.

Danışmanlık ve Konsept oluşturma

Küresel Liderlik Akademisi için marka geliştirme

Görev:

  • Küresel Liderlik Akademisi için uluslararası bir marka geliştirilmesi

Küresel Liderlik Akademisi, Federal İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı adına Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu’nun programıdır. İnovasyon ve liderlik yetkinliklerini iyileştirmek için politika yapıcı unsurlara, işletmelere, akademisyenlere ve sivil topluma disiplinlerarası ve uygulama odaklı teklifler sunmaktadır. Amacı kendi bakış açılarını genişletmek ve perspektiflerini değiştirmek için gerekli değişiklikleri başlatmak ve sistem değişikliklerini gerçekleştirmektir. Ajansımız da bu duruma uygun olarak, Einstein’ın meşhur, “Sorunlar onları çıkaran bakış açılarıyla çözülmez” söylemini yapacağı uygulamanın manşeti haline getirmiştir.

 

Gerçekleştirme:

DIE PR-BERATER, kendini, klasik marka geliştirme yöntemlerinin dışında olarak yenilikçi ve yaratıcı stratejik temel geliştirme yaklaşımlarına adamıştır.

Marka oluşturma sürecinin başında acentenin Küresel Liderlik Akademisi sorumlu kişileriyle birlikte bir strateji atölyesi oluşturuldu. DIE PR-BERATER bu atölyenin sonuçlarına göre, markayı uluslararası rekabet bağlamına oturtmak için iletişime yönelik stratejik bir temel geliştirdi.

Strateji konseptlerinin sunulmasından önce DIE PR-BERATER kendi uluslararası ağını kullandı ve Çin, Mısır, İspanya ve Rusya’daki yöneticilerle farklı yaklaşımları tartıştı.

GIZ-Design
Tasarım

GIZ’nin aynısı ve tümüyle yeni

Görev:

  • Küresel Liderlik Akademisi için Logo ve Hak Talebi Geliştirilmesi

Küresel Liderlik Akademisi, Federal İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı adına Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) programıdır.

 

Gerçekleştirme:

Kurumsal tasarım geliştirilmesinde zor olan ise, bir yandan tümüyle yeni bir şey yaratmak bir yandan da “Ana şirket” GIZ’e yakınlığı hissettirmekti. Ajansımız, bu işi her ikisinin de soydaşlığına işaret eden renk ve yazı tipleri seçerek çözdü; bu sırada marka ve marka içeriği, “Özellik, bağımsızlık ve yüksek tanınırlık” yaratıyordu.

DIE PR-BERATER, Küresel Liderlik Akademisi’nin değişimin başlatıcısı olarak kendi imajını karşılaması için kullanıma göre hareket edebilen ve farklı baskılı ürünlerde farklı şekillerde kullanılabilen mobil bir logo geliştirdi. Farklı logo katmanları sistemin farklı seviyelerini ifade edecek şekilde tasarlandı. Her seviye hareket eder ve bu hareket olmadan anlaşılması imkansız olan yeni formlar oluşur. Yeni formlar yeni perspektifleri, şansları, potansiyelleri ve daha fazlasını ifade eder.

Diğer yandan logo, yapısı ve rengi itibariyle mutlak nitelikte olup her zaman ve her durumda tanınabilir.

GIZ-Design
GIZ-Design
Yayınlar

GIZ’nin aynısı ve tümüyle yeni

Görev:

  • Küresel Liderlik Akademisi için Logo ve Hak Talebi Geliştirilmesi

Küresel Liderlik Akademisi, Federal İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı adına Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) programıdır.

 

Gerçekleştirme:

Kurumsal tasarım geliştirilmesinde zor olan ise, bir yandan tümüyle yeni bir şey yaratmak bir yandan da “Ana şirket” GIZ’e yakınlığı hissettirmekti. Ajansımız, bu işi her ikisinin de soydaşlığına işaret eden renk ve yazı tipleri seçerek çözdü; bu sırada marka ve marka içeriği, “Özellik, bağımsızlık ve yüksek tanınırlık” yaratıyordu.

DIE PR-BERATER, Küresel Liderlik Akademisi’nin değişimin başlatıcısı olarak kendi imajını karşılaması için kullanıma göre hareket edebilen ve farklı baskılı ürünlerde farklı şekillerde kullanılabilen mobil bir logo geliştirdi. Farklı logo katmanları sistemin farklı seviyelerini ifade edecek şekilde tasarlandı. Her seviye hareket eder ve bu hareket olmadan anlaşılması imkansız olan yeni formlar oluşur. Yeni formlar yeni perspektifleri, şansları, potansiyelleri ve daha fazlasını ifade eder.

Diğer yandan logo, yapısı ve rengi itibariyle mutlak nitelikte olup her zaman ve her durumda tanınabilir.

GIZ-Publikationen
Dijital

Tek sayfa ve blog

Görev:

  • Küresel Liderlik Akademisi’nin farklı projeleri için etkili bir internet sitesi oluşturulması

Küresel Liderlik Akademisi, Federal İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı adına Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) programıdır.

 

Gerçekleştirme:

Küresel Liderlik Akademisi, ünlü ortaklarıyla işbirliği halinde yönetim geliştirme odaklı çeşitli uluslararası projelere imza atmaktadır. Bu ortaklar arasında Nelson Mandela Vakfı, Deep Democracy Enstitüsü ve Presencing Enstitüsü gibi kuruluşlar bulunmaktadır. DIE PR-BERATER bu “Lab” projeleri için çeşitli pazarlama yöntemleri uyguladı. Ajansımız, Şehirli İnovasyon Laboratuvarı ve Küresel İyilik Laboratuvarı için dijital çözümlerin son derece verimli şekilde uygulanabildiğini göstererek internet varlığını uyguladı. Şehirli İnovasyon Laboratuvarı projenin dış dünyaya sunulmasına odaklandı. Bunun için acente ücretsiz olarak edinilebilen, bazı işlevlerle takviye edilen ve hepsinin ötesinde artık yedekleme özelliği olan tek sayfa bir çözüm geliştirdi. www.urban-innovation-lab.com sitesi potansiyel katılımcıları programa ilişkin tüm önemli ayrıntılar hakkında bilgilendirir ve projeyi tasarlayarak yenilikçi yapısını vurgular. https://globalwellbeinglab.com/ adresi büyük ölçüde katılımcılara dokümantasyon ve diyalog platformu sunar. Ajansımız, kullanım amacına göre bazı uyarlamalarla optimize edilen ve optik olarak ayarlanan bir blog şablonunu kullandı.

GIZ-Digital
GIZ-Digital