DITIB

Krizde Halkla Ilişkiler

Krizde halkla ilişkiler

Ditib'in yönetim kurulundaki bir değişiklik ve bunun sonucunda derneğin Alman toplumunda yeniden konumlandırılmasının ardından, DIE PR-BERATER 2007 yılında işbirliğini sona erdirdi.

 

Görev:

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği e.V´ ye ait Köln Ehrenfeld´de yeni bir caminin inşasını tavına getirmek ve Caminin inşası hakkında bilgi bazını tartışmada genişletmek

 

Gerçekleştirme:

DIE PR-BERATER 2007 yılında pro-bono-Projesi kapsamında Köln-Ehrenfeld bölgesinde yapılacak olan Cami tartışmalarında DITIB´ i desteklemişlerdir. Ajans, Köln´ lüleri, siyaseti ve Alman ve uluslar arası basını yeterli olarak ve seri bir şekilde bilgilendirmek üzere müşterinin proje ekibi ile birlikte geniş kapsamlı bilgilendirme önlemleri paketi geliştirmiştir. Bu önlemler arasında Mail trafiği, temel bilgiler, düzenli basın görüşmeleri ve konferansları, TV- malzemeleri ve siyaset ile hareket tarzı önerileri, Birlikler ve Hıristiyan Kiliseleri sayılabilir. Bunun yanı sıra ajansımız müşteriler için dahili iletişim yollarının profesyonelleştirilmesini desteklemektedir.

Krizde Halkla Ilişkiler

Krizde halkla ilişkiler

Ditib'in yönetim kurulundaki bir değişiklik ve bunun sonucunda derneğin Alman toplumunda yeniden konumlandırılmasının ardından, DIE PR-BERATER 2007 yılında işbirliğini sona erdirdi.

 

Görev:

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği e.V´ ye ait Köln Ehrenfeld´de yeni bir caminin inşasını tavına getirmek ve Caminin inşası hakkında bilgi bazını tartışmada genişletmek

 

Gerçekleştirme:

DIE PR-BERATER 2007 yılında pro-bono-Projesi kapsamında Köln-Ehrenfeld bölgesinde yapılacak olan Cami tartışmalarında DITIB´ i desteklemişlerdir. Ajans, Köln´ lüleri, siyaseti ve Alman ve uluslar arası basını yeterli olarak ve seri bir şekilde bilgilendirmek üzere müşterinin proje ekibi ile birlikte geniş kapsamlı bilgilendirme önlemleri paketi geliştirmiştir. Bu önlemler arasında Mail trafiği, temel bilgiler, düzenli basın görüşmeleri ve konferansları, TV- malzemeleri ve siyaset ile hareket tarzı önerileri, Birlikler ve Hıristiyan Kiliseleri sayılabilir. Bunun yanı sıra ajansımız müşteriler için dahili iletişim yollarının profesyonelleştirilmesini desteklemektedir.

Basın Faaliyeti/Fotoğraf Çekimi

Danışma kurulu fotoğraf randevusu

Görev:

Köln Ehrenfeld bölgesinde cami yapımı hakkında müzakerelerde tartışma zemininin genişletilmesi için (DITIB) Diyanet İşleri Türk-Islam Birliği e.V ´ nin danışma kurulu için duyuru.

 

Gerçekleştirme:

DIE PR-BERATER 2007 yılında pro bono-projesi kapsamında DITIB´ i Köln Ehrenfeld bölgesinde cami yapımı hakkındaki müzakerelerde desteklemişlerdir. Tartışmaya geniş bir zemin hazırlamak için ajansın tavsiyesi üzerine Köln şehrinin önemli toplumsal gruplarının temsilcileri ile birlikte danışma kurulu hayata geçirilmiştir. Konuşmacı ve tartışmacı olarak bölgesel, ulusal ve Türk medyası ile irtibat kurulmasında vazife görmüşlerdir. Bu kapsamda, danışma kurulu üyelerini yeni cami planlarının duyurulmasından önce bir akşam fotoğraf randevusu ile basına tanıştırmak önemli bir tedbir teşkil etmiştir. Danışma kurulu üyelerinin seçkinliği yeni plan hakkında haber yapılmasını yoğunlaştıracak ve resmi müzakerelere pozitif ses getirecektir.

Basın Faaliyeti/Fotoğraf Çekimi

Giordano' yu protesto fotoğraf randevusu

Görev:

Köln´ deki cami yapımı tartışmasında Ralph Giordano´nun toptan saldırılarına karşı Müslümanların pozisyonuna dikkat çekilmesini sağlamak.

Pro-bono Angajmanı kapsamında DIE PR-BERATER 2007 yılında DITIB´ in (Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği) kamusal çalışmasını özellikle Köln Ehrenfeld bölgesindeki cami yapımı hakkında sık sık polemiklere yol açan tartışmada ve Müslümanların Almanya´ ya uyumları konusunda desteklemişlerdir. Almanya´ da yaşayan Müslümanların uyuma etkin olmadığını ileri süren Köln´ de yaşayan aydın Ralph Giardano´nun müdahalesi fotoğraf randevusuna vesile olmuştur.

 

Gerçekleştirme:

Aksiyon ile bu polemiğin başka dinden kimliği belirsiz bir çoğunluğu değil, aksine çoğunluğu Almanya´ da büyüyen hemşerileri hedef aldığına dikkat etmek için oluşturulmuştur. Karşı kutup olarak bunların duygularına bu gerçekten çok duygusallaştırılmış tartışmada yer verilmelidir. Giordano´ nun polemiklerine karşı Türkiye kökenli Köln´ lü gençlerin protestosu bir fotoğraf randevusu ile bu amaç etkili bir şekilde gerçekleştirilmiş ve daha dürüstçe tartışmalar için daha hazır oluş sağlanmıştır.

 

Yayınlar

"Der Moschee-Streit" Kitabına Yazar katkıları

Görev:

2007 yılı yaz ayında Kölner Stadtanzeiger Gazetesinin şef redaktörü DITIB ile " Cami ihtilafı" kitabında misafir yazar olarak katılım sağlayıp sağlayamayacağı konusunda görüşmüştür.

 

Gerçekleştirme:

DIE PR-BERATER bu kitap projesi kapsamında DITIB´ i aktif katılımda bulunmaya ikna etmiştir. DITIB sadece iki yazar ile katılım sağlamamış, bilakis göçmen arka planlı diğer yazarları da kitaba almak için kitabın yayıncısını harekete geçirmiştir. DIE PR BERATER yazarlarla röportajlar sonrası ve önceki neşriyatları esas alarak "misafir yazı" işlevini üstlenmişler ve "Köln DITIB - Camii- uyuma katkı olarak açık bir camii" ve " Kutuplaşma yerine Diyalog" konularında yazılar kaleme almışlardır.

 

Film ve Sunum

Cami modeli TV- Kesit materyali

Görev:

Mimari modeli hakkında TV- Kesit materyali geliştirme

Dünya çağında TV- Redaksiyonundan gelen talepler için PR- BERATER mimari modeli hakkında TV- Kesit materyali geliştirmiştir.

 

Gerçekleştirme:

Köln´ lü Mimar Paul Böhm´ ün tasarımının Venlo Camisine ne kadar uyduğunu açıklığa kavuşturmak bu malzemenin amacını oluşturuyordu. Yine aynı şekilde Minare ve kubbelerin yüksekliği hakkında kamuda yapılan tartışmaların üstünün ne kadar kapalı olduğunun görselleştirilmesi gerekiyordu.