Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası TD-IHK

Görev:

2005 -2006 yılı Türk -Alman ekonomi kongresine konsept hazırlama, planlama, organizasyon ve realizasyonu

Türk-Alman ekonomi kongresi yılda bir defa dönüşümlü olarak Türkiye ve Almanya´da yapılmakta olup ilgili hükümet başkanlarının ve 1.000´den fazla katılımı ile yılın karşılıklı en önemli ekonomik buluşmasıdır.

Ekibimiz TD-IHK'nın yükünü Kongre dizaynı ve yapısının yine aynı şekilde entegre şirket ve bölgesel sergilerin organizasyonu ve gerçekleşmesinde yükünü azaltmıştır. Fuar standları gibi bütün kongre mekanlarının dizaynını tasarlamakta olduğumuz gibi bunların üretken bir biçimde uygulamasını koordine ediyoruz ve genel kongre yapısını yönetiyoruz. Bunun yanı sıra teknolojiden, dizayn, mobilya, personel ve baskıya kadar tüm eserleri koordine ediyoruz.

Nr. 1Nr. 2Nr. 3Nr. 4Nr. 5Nr. 6Nr. 7Nr. 8Nr. 9Nr. 10Nr. 11Nr. 12