RIW Personalservice GmbH

Görev:

Açık bir iftira kampanyasının yumuşatılması
Müşterimiz olan RIW Personalservice GmbH ´a 2006 sonu ile 2007 başı iftira edilmiştir. Anonim bir muhbir Kuzey Ren-Vesfalya´daki müşterilere, basına, iş ajansına ve savcılıklara faks göndermiştir.

DIE PR-BERATER faksları başlatanları teşhis etmek ve keza bütün hukuki yollardan faydalanmak üzere müşteriler ile kısa vadede ortak strateji üzerinde çalışmışlardır. Kısa vadede müşterilerimiz ile birlikte basını, müşterileri, personel hizmetleri sektöründe ortakları bu işlem hakkında bilgilendirdik. Böylece yanlış, nama zarar veren haberciliği ve RIW için imaj zararlarını önleyebildik.